Diplomado de actualización docente para profesores de física